Nätavtal dunderNET

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna beställa och nyttja bredbandstjänster (internet, telefoni, tv, m.fl.) via dunderNETs fiberanslutningar krävs ett Nätavtal.

Bredbandstjänster beställs, efter att ett Nätavtal är tecknat, av någon av de tjänsteleverantörer som erbjuder bredbandstjänster i dunderNET (se www.dundernet.se – Beställa tjänster).

En förutsättning utöver nätavtalet är att fastigheten är ansluten till dunderNET. Saknas fiberanslutning till fastigheten, se www.dundernet.se – Utbyggnad för utbyggnadskarta eller kontakta bredband@gallivare.se för mer information om fiberutbyggnaden.

VIKTIGT 
En nätavgift är kopplad till ditt Nätavtal. Avgift för ett nätavtal är en anslutningsavgift och en löpande månadsavgift. Flyttar du från en bostad du tecknat ett Nätavtal för behöver du säga upp det i god tid innan flytten sker. Uppsägningstiden på ett Nätavtal är tre månader (med avslut sista dagen i månaden). Nätavgiften faktureras så länge nätavtalet är aktivt. Nätavgiften används till drift, underhåll och utveckling av dunderNET. Märk väl att du, som kund, ansvarar själv för att säga upp eventuella avtal tecknade med tjänsteleverantörer

Enklast tecknas och avslutas ett nätavtal via dunderNETs e-tjänst för signering av nätavtal (knappen till höger, ”Starta e-tjänsten”). I denna e-tjänst signerar du och säger upp avtalet via e-legitimation/BankID. Avtalet eller uppsägningen kan du sedan se via Gällivare kommun – Mina sidor.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa