Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (15)

  • Ansökan om slutbesked

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att ett byggprojektet är avslutat

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att ett byggprojektet är avslutat

  • Ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning

   Ansökning/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning enligt 13-14 §§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Ansökning/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning enligt 13-14 §§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Avläsning av vattenmätare

   Här kan du snabbt och enkelt registrera in avläsningen av vattenmätaren i stället för att skicka in självavläsningskortet med post. 

   Här kan du snabbt och enkelt registrera in avläsningen av vattenmätaren i stället för att skicka in självavläsningskortet med post. 

  • Begäran om startbesked

   Här söker du som har fått ett bygglov ett startbesked.

   Här söker du som har fått ett bygglov ett startbesked.

  • Egensotning

   Den här e-tjänsten är till för dig som vill sota själv. Fyll i e-tjänsten så behandlar vi din ansökan om egen sotning och du får ett beslut hemskickat.

   Den här e-tjänsten är till för dig som vill sota själv. Fyll i e-tjänsten så behandlar vi din ansökan om egen sotning och du får ett beslut hemskickat.

  • Kommunikation med handläggare

   Här kan du  lämna ett meddelande till din handläggare.

   Här kan du  lämna ett meddelande till din handläggare.

  • Komplettera ditt bygglovsärende

   I denna tjänst kan du komplettera ditt pågående byggärende samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd.

   I denna tjänst kan du komplettera ditt pågående byggärende samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd.

  • Lägg till intressent till ditt byggärende

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

  • Lämna svar vid grannhörande

   Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

   Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

  • Markupplåtelse för optofiberkabel

   Teckna markupplåtelseavtal med dunderNET

   Teckna markupplåtelseavtal med dunderNET

  • Mina byggärenden

   I denna e-tjänst kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina byggärenden. 

   I denna e-tjänst kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina byggärenden. 

  • Nätavtal dunderNET

   Aktivering eller uppsägning av fiberabonnemang. 

   Aktivering eller uppsägning av fiberabonnemang. 

  • Söka bygglov och andra åtgärder

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

  • Ta del av beslut som granne eller sakägare

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

  • Tillfällig övernattning

   Här gör du som arrangör en anmälan om tillfällig övernattning till Räddningstjänsten. Vid tillfällig övernattning i lokaler som inte är anpassade för det ändamålet, ska en anmälan skickas in.

   Här gör du som arrangör en anmälan om tillfällig övernattning till Räddningstjänsten. Vid tillfällig övernattning i lokaler som inte är anpassade för det ändamålet, ska en anmälan skickas in.

  Kommun och politik (1)

  • Medborgarinitiativ

   Som medborgare i Gällivare kommun har du rätt att lämna in skriftliga medborgarinitiativ.

   Som medborgare i Gällivare kommun har du rätt att lämna in skriftliga medborgarinitiativ.

  Kultur och fritid (3)

  • Bibliotekstjänster

   Här kan du se dina lån på biblioteken, låna e-böcker med mera. Du behöver lånekortsnummer och pinkod.

   Här kan du se dina lån på biblioteken, låna e-böcker med mera. Du behöver lånekortsnummer och pinkod.

  • Boka fritidslokal

   Här kan du söka lediga tider i våra lokaler och även sända bokningsförfrågningar. Kunder med lösen kan logga in och boka.

   Här kan du söka lediga tider i våra lokaler och även sända bokningsförfrågningar. Kunder med lösen kan logga in och boka.

  • Intresseanmälan träningstider i nya sporthallen/friidrottsanläggningen

   För att vi ska kunna planera och fördela träningstider behöver vi få veta vilket intresse som finns hos föreningarna att nyttja lokalerna samt vilka behov respektive förening har.

   För att vi ska kunna planera och fördela träningstider behöver vi få veta vilket intresse som finns hos föreningarna att nyttja lokalerna samt vilka behov respektive förening har.

  Näringsliv och arbete (7)

  Samhälle och gator (4)

  Stöd och omsorg (1)

  • Orosanmälan

   Anmälan vid misstanke om att ett barn/en vuxen far illa

   Anmälan vid misstanke om att ett barn/en vuxen far illa

  Utbildning och förskola (12)