Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (27)

  • Anmäla ny/ändring hälsoskyddsverksamhet

   Med e-tjänsten kan du anmäla en ny hälsoskyddsverksamhet eller meddela förändringar i en befintlig hälsoskyddsverksamhet.

  • Anmälan avfall för anläggningsändamål

   När du vill använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

  • Anmälan om kompostering av matavfall

   För att få kompostera matavfall behöver du ha en isolerad och skadedjurssäker kompostbehållare. Dessutom krävs att du sköter komposten på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Du ska ha tillräckligt utrymme på fastigheten för att kunna ta hand om det färdigkomposterade materialet på ett miljöriktigt sätt.

  • Ansökan om gemensamt avfallskärl

   Här ansöker du om gemensamt sopkärl.

  • Ansökan om slutbesked

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att ett byggprojektet är avslutat

  • Avläsning av vattenmätare

   Här kan du snabbt och enkelt registrera in avläsningen av vattenmätaren i stället för att skicka in självavläsningskortet med post. 

  • Begäran om startbesked

   Här söker du som har fått ett bygglov ett startbesked.

  • Egensotning

   Den här e-tjänsten är till för dig som vill sota själv. Fyll i e-tjänsten så behandlar vi din ansökan om egen sotning och du får ett beslut hemskickat.

  • Enskilt avlopp

   Avloppsanläggning för vattentoalett, sluten tank för vattentoalett, avloppsanläggning för bad-, disk-, och tvättvatten, befintlig avloppsanläggning 

  • Företagsrapportering: Köldmedierapporter, skrotningsintyg, konvertering, installation

   Här kan du digitalt lämna in din årsrapport för köldmedia för rapporteringsskyldiga köldmedieanläggningar. 

  • Kommunikation med handläggare

   Här kan du  lämna ett meddelande till din handläggare.

  • Komplettera ditt bygglovsärende

   I denna tjänst kan du komplettera ditt pågående byggärende samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd.

  • Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodel

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Gällivare kommun behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Lägg till intressent till ditt byggärende

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

  • Lämna svar vid grannhörande

   Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

  • Markupplåtelse för optofiberkabel

   Teckna markupplåtelseavtal med dunderNET

  • Mina byggärenden

   I denna e-tjänst kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina byggärenden. 

  • Nätavtal dunderNET

   Aktivering eller uppsägning av fiberabonnemang. 

  • OVK - Lämna besiktningsprotokoll

   Syftet med OVK är att kontrollera att ventilationssystemen fungerar och att inomhusklimatet är bra. Ventilationskontroll ska göras regelbundet av en certifierad kontrollant i de flesta byggnader där det vistas många människor

  • Registrering / ändring av livsmedelsanläggning

   Här kan du registrera en ny och anmäla ändringar i en befintlig verksamhet med livsmedelshantering

  • Söka bygglov och andra åtgärder

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

  • Ta del av beslut som granne eller sakägare

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

  • Tillfällig övernattning

   Här gör du som arrangör en anmälan om tillfällig övernattning till Räddningstjänsten. Vid tillfällig övernattning i lokaler som inte är anpassade för det ändamålet, ska en anmälan skickas in.

  • Underrättelse om medelstor förbränningsanläggning

   Den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen.

  • Upplysning om mark- eller vattenförorening

   När du som entreprenör, verksamhetsutövare eller fastighetsägare hittar eller får kännedom om en förorening ska du genast upplysa miljöenheten om det.

  Kommun och politik (1)

  • Medborgarinitiativ

   Som medborgare i Gällivare kommun har du rätt att lämna in skriftliga medborgarinitiativ.

  Kultur och fritid (3)

  • Bibliotekstjänster

   Här kan du se dina lån på biblioteken, låna e-böcker med mera. Du behöver lånekortsnummer och pinkod.

  • Boka fritidslokal

   Här kan du söka lediga tider i våra lokaler och även sända bokningsförfrågningar. Kunder med lösen kan logga in och boka.

  • Intresseanmälan träningstider i nya sporthallen/friidrottsanläggningen

   För att vi ska kunna planera och fördela träningstider behöver vi få veta vilket intresse som finns hos föreningarna att nyttja lokalerna samt vilka behov respektive förening har.

  Näringsliv och arbete (6)

  Samhälle och gator (4)

  Stöd och omsorg (1)

  • Orosanmälan

   Anmälan vid misstanke om att ett barn/en vuxen far illa

  Utbildning och förskola (12)