Synpunkter och klagomål, Barn och utbildning

LÄS MER

Med stöd av denna e-tjänst kan du lämna synpunkter och klagomål till Barn- och utbildningsförvaltningen i Gällivare kommun.

Synpunkter och klagomål är en del av verksamheternas och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, och är viktiga för den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Synpunkten/klagomålet registreras och skickas därefter vidare för utredning till ansvarig för den verksamhet som berörs. Alla klagomål utreds men om du väljer att vara anonym finns ingen möjlighet för återkoppling. Barn- utbildningsnämnden delges löpande information om inkomna synpunkter och klagomål vid sammanträden.

Tänk på att ditt ärende blir en allmän handling och diarieförs när du skickar in den. Detta innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att få en kopia, eller att läsa den. Om handlingen innehåller känslig information kan hela, eller delar av den sekretesskyddas.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa