Orosanmälan

LÄS MER

OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112.

Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn/en vuxen far illa. Barn är man upp till 18 år därefter räknas man som vuxen.

Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn/en vuxen far illa bör anmäla detta till socialnämnden.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du väljer att uppge ditt namn kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan.

Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan.

Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

 

Barn och ungdomsgruppen

Telefon: 0970-818 000 växel

Träffas säkrast tid:
Måndag till fredag kl 8.30—9.30

 

Vuxengruppen

Telefon: 0970-818 000 växel

Träffas säkrast tid:
Måndag till fredag kl 8.30—9.30

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa