Tillbudsrapportering för brandfarliga eller explosiva varor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig/explosiv vara enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska rapportera om tillbud eller olyckor sker. Rapportering bör ske så kort tid efter tillbudet eller olyckan som möjligt. Din skyldighet regleras i 12 § i Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa