Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Handläggningstid för ansökan är i regel 14 dagar

Ansökan om skolskjuts skall göras inför varje ny termin, senast 1 juni och 1 december.

 

Växelvis boende

Om ni vill ansöka om skolskjuts från barnets båda adresser vid växelvis boende måste ansökan inkomma från respektive vårdnadshavare.

Regler för skolskjuts

Bestämmelser om skolskjuts regleras i ”Regler mot extern part” som av är beslutade av Kommunstyrelsen. Se kapitel 7 i länken nedan:

http://www.gellivare.se/global/Kommun%20och%20samh%c3%a4lle/%c3%b6vriga%20f%c3%b6reskrifter/Regler%20mot%20extern%20part.pdf

 

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa