Tillfällig övernattning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du tillfällig övernattning till räddningstjänsten.  En anmälan ska skickas in vid tillfällig övernattning i lokaler som inte är anpassade för det ändamålet. Anmälan ska göras senast tre vardagar innan övernattningen ska ske.

Vid tillfällig övernattning finns det en rad viktiga saker att tänka på innan övernattning kan ske. Då hyresgäst/övernattande personer inte kan förväntas ha god lokalkännedom eller veta var utrymningsvägar finns ställs det extra krav på den som hyr eller lånar ut lokal eller lokaler för tillfällig övernattning.

Räddningstjänsterna Norrbotten har tagit fram en gemensam riktlinje för tillfällig övernattning. Du bör läsa igenom den innan du startar e-tjänsten. Du kan även ladda ner riktlinjen via knappen till höger.

I den framgår det du som arrangör behöver ha vetskap om innan övernattning sker:

  • brandsäkerhet
  • ansvarsfördelning
  • ordningsregler
  • brandskyddskontroll (checklista)

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa