Ansökan om modersmålsundervisning/ minoritetsspråksundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En elev i grundskolans åk F - 9 och i grundsärskolan kan få modersmålsundervisning om: 

 • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
 • Språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
 • Eleven har grundläggande kunskaper i språket
 • Minst 5 elever i kommunen önskar undervisning i samma språk
 • Det finns en lämplig lärare

Minoritetsspråksundervisning:

 • Erbjuds i de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch
 • Erbjuds till elever i grundskolan och i grundsärskolan åk F-9 
 • En elev kan få minoritetsspråksundervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i familjen
 • Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper
 • Undervisning ska erbjudas oavsett antal elever som ansöker

Vi ser gärna att ansökan inkommer före 1 april för kommande läsår. Inför varje läsår krävs en förnyad ansökan.

Se Skollagen 10 kap 7§, 11 kap §10 för mer information om modersmålsundervisning och minoritetsspråksundervisning.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Kontaktuppgifter och personnummer till samtliga vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa