Ansökan om utplacering av blomlådor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Blomlådor på gatan sommartid är ett effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. Det är även ett sätt för de boende att själva kunna påverka trafiksituationen på sin gata.

Tillstånd för att ställa ut blomlådor ska sökas hos kommunen och gäller från 1 juni - 1 oktober. Beviljat tillstånd gäller i 3 år. Din ansökan ska skickas in senast 31 maj. På kommunens hemsida finns fullständiga riktlinjer och regler som rör tillstånd för utplacering av blomlådor.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa