Lämna svar vid grannhörande

LÄS MER

Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan?

Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

Förutsättningar
Vi har skickat ut en fråga till dig eftersom att åtgärden som din granne vill göra antingen strider mot gällande detaljplan eller ligger utanför detaljplanelagt område. När du loggar in finns grannehörandet vi har skickat ut till dig tillsammans med tillhörande handlingar tillgängligt. 

 

OBS! Denna tjänst tillhandahålls av en annan leverantör. Du kan inte följa ditt ärende via "Mina sidor". När du startar tjänsten öppnas den i nytt fönster.