Installation av värmepump, anmälan/ansökan

LÄS MER

Information till dig som ska anmäla värmepumpsanläggning

  • Anmäl minst sex veckor innan installationsarbetet påbörjas.
  • Om du ska installera en värmepump inom vattenskyddsområde så krävs en ansökan om tillstånd.
  • Om din planerade anläggning dimensioneras för en uteffekt större än 10 MW så krävs en ansökan om tillstånd. Skicka gärna in en ansökan via E-tjänsten. Miljökontoret kommer att kontakta dig då vi eventuellt kan behöva med uppgifter

OBS! Denna tjänst tillhandahålls av en annan leverantör. Du kan inte följa ditt ärende via "Mina sidor". När du startar tjänsten öppnas den i nytt fönster.