Medborgarinitiativ

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som medborgare i Gällivare kommun har du rätt att lämna in skriftliga medborgarinitiativ. Syftet är att utveckla den lokala demokratin och ta tillvara på de idéer och tankar som finns bland medborgarna. Förslagen ska handla om sådant som är en kommunal angelägenhet för att kunna utredas vidare. Du som initiativtagare till ett förslag får en återkoppling när ditt förslag tagits emot och besked om vilken kommunal förvaltning som handlägger förslaget.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa