Ansökan om projekt- eller investeringsmedel från landsbygdsbudget

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till tjänsten för att söka medel ur landsbygdsbudgeten!

Investeringsmedel bereds och bedöms utifrån bedömningsgrunder (information finns på gallivare.se/landsbygd), grunderna baseras på landsbygdsstrategin. De fokusområden som prioriteras särskilt är delmål: Tillgänglighet till service, Bostadsförsörjning och Investering i kunskap. Projekt och investeringar som uppfyller andra delmål i landsbygdsstrategin än de ovannämnda har möjlighet att söka och beviljas medel om det inte finns andra finansieringsmöjligheter inom dessa områden. 

Inriktningsbeslutet för landsbygdsbudgeten har ärendenummer: KS/2019:526 - Inriktningsbeslut landsbygdsbudget 2019-2020

Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta Ann-Sofie Malmefjäll, utvecklingsenheten Gällivare kommun. Kontaktuppgifter:  ann-sofie.malmefjall@gallivare.se och 0970-81 85 28

Tillsammans utvecklar vi Gällivares landsbygd!

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa